Gröna hjälpen projekt

Gröna hjälpen projekt

Trädgårdsprojektet "Marianders"

TrägårdsprojektPosted by malin östlund Thu, May 06, 2010 12:14:09

Ett större trädgårdsprojekt hos några vänner som kommer att bli väldigt spännande att följa! De har redan startat med en hel del markarbeten och stenläggning. En damm med tillhörande bäck ska även byggas i stenpartiet. Jag kommer att hjälpa dem med växtval och plantering.

Trädgården som den ser ut vid starten i april 2010